Nasze biuro organizuje również wycieczki dla zorganiowanych grup osób dorosłych. Oferta jest przygotowywana specjalnie wg życzenia osób zamawiajacych. Przykładowe programy zamieszczamy poniżej.
Budapeszt   oferta
Wrocław  z wypadem do Pragi oferta
Kowno - Wilno - Troki
Lublin i okolice
Paryż
Bieszczady z wypadem do Lwowa oferta
Warszawa oferta
Wiedeń
Belgia
Chorwacja oferta
powrót